امکانات کارخانه

پاتیل های کف ریز با ظرفیت 25 تن و قابلیت بهسازی مذاب

کوره های عملیات حرارتی به طول 6 متر و عرض 4 متر و ارتفاع 2.5 متر

امکانات کارخانه

کوره های ذوب و ریخته گری انواع قطعه فولادی و چدنی تا وزن 25 هزار کیلوگرم ذوب در یک زمان

جرثقیل های سقفی تا ظرفیت 60 تن