1-در طول سال های اخیر انتخاب تأمین کننده مناسب در زنجیره تأمین به یک موضوع استراتژیک مهم تبدیل شده است. از طرفی فرایند انتخاب تأمین کننده مناسب که قادر به فراهم کردن نیاز خریدار از نظر محصولات با کیفیت با قیمت مناسب  در  زمان مناسب و در حجم مناسب باشد یکی از ضروری ترین فعالیت ها برای ایجاد زنجیره تأمین مناسب است.

این شرکت افتخار همکاری با تامین کنندگان معتبر و برجسته کشور را دارد که در زیر به برخی از آنان اشاره می شود:

فارس ریزان مواد ، پایا ذوب آسیا ،روئین پل ،عایق نسوز ،ذوب آرای سپاهان ،زرین نسوز ،ماسه ریخته گری چیروک ، عظیم گستر سپاهان ،کمال اسپاهان،سیلیکات گستر ،قائم گستر،کاریز شیمی سپاهان ، پایا فناوران تیران ، همگامان صنعت فولاد اسپادانا ،فولاد آلیاژی هامون، زرین تراز زاینده رود