شرکت صنایع فلز تابان اسپهان، سرمایه اصلی خود را نیروی انسانی ارزشمند می داند و پیرو این اعتقاد همواره به دنبال ، جذبِ افراد سخت‌کوش و خلاق ، متناسب با فرهنگ سازمانی خود می باشد.

یک از اصلی ترین اهداف این مجموعه  ایجاد شرایط مناسب برای جذب و استخدامِ و آموزش حرفه ای افراد منتخب و واجد شرایط می باشد.

شما برای پیوستن به ما، اطلاعات مورد نیاز را در قسمت زیر تکمیل و ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیۀ درخواستِ شما، بر اساسِ رویه‌های سازمانی متعارف با شما تماس گرفته خواهد شد.

شرکت صنایع فلز تابان اسپهان جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری مینماید:

1-مهندس متالورژ کلیه گرایش ها خانم یا آقا

2- مهندس صنایع خانم یاد آقا

3- کارگر فنی

4-کارگر ساده